zelf oplossingen bedenken

Minder gemotiveerde adolescenten worden door behandelaren vaak als ‘lastig’ ervaren. Waar in de kindertijd ouders nog een grote rol spelen, is in deze levensfase de behoefte aan autonomie groot. Daarbij lijkt de motivatie voor verandering vaak laag en is er weinig probleembesef. Ook komt het veel voor dat adolescenten weinig besef hebben van de langetermijngevolgen van hun eigen gedrag.

In Zelf Oplossingen Bedenken hebben wij geprobeerd om op deze problemen in te spelen. Om ervoor te zorgen dat adolescenten gemotiveerd worden en blijven voor behandeling, maken wij gebruik van technieken uit de motiverende gespreksvoering. De basis hierbij is een open, motiverende houding van de behandelaar.

Binnen de behandeling Zelf Oplossingen Bedenken is motiverende gespreksvoering verweven met oplossingsgericht werken. Deze aanpak is gericht op het vinden van oplossingen en het ontwikkelen van vaardigheden die kunnen helpen de doelen van de adolescent te bereiken. In dit behandel protocol staan de doelen van de adolescent dan ook centraal. Voor alle adolescenten, ook de minder gemotiveerde, kan deze behandeling een prettige en nuttige manier van werken zijn.