zelf oplossingen bedenken
Hier kunt u de trainershandleiding bestellen.

De trainershandleiding beschrijft de theoretische achtergronden en onderzoeksbevindingen van de training, alvorens uitgebreid aandacht te besteden aan motiverende gespreksvoering binnen het protocol. De algehele motiverende houding van de trainer is een belangrijke voorspeller voor het succes van de training.

Vervolgens wordt er gedetailleerd beschreven hoe elke sessie verloopt. Hierbij worden valkuilen genoemd en tips aangereikt.

Ten slotte staat er ook beschreven hoe de oudersessies vorm gegeven kunnen worden om ouders actief te betrekken bij de training.

Met behulp van deze trainershandleiding kan iedere behandelaar die ervaring heeft met deze doelgroep direct aan de slag. Voor degenen die behoefte hebben aan extra oefening en voorbeelden, worden er diverse workshops aangeboden.